Vet du att bara cirka 1/3 av transmissionsoljan i en automalåda ersätts vid ett vanligt oljebyte?
Kvar finns 2/3 smutsig och förorenad o ja med lägre smörjförmåga, som orsakar ojämn växling och större risk för ett växellådshaveri.

Vid en sköljning med vår helautomatiska maskin, så byter vi all transmissionsonsolja och gör samtidigt rent hela växellådan.

Kontakta oss för mer information & kostnadsförslag.